Who We Are

Balford đã thông qua ISO9001 vào năm 2017. Chúng tôi có hơn mười năm kinh nghiệm về sản xuất nhà xe, vỏ van điện từ and sensor housing, focused on auto parts.Now Balford enter into solenoid valve housings and sensor housings industry that are mainly based on difficult deep drawing process.

Chúng tôi sử dụng các quy trình dạng văn bản cho từng bước trong quy trình sản xuất từ khi khởi động chương trình ban đầu cho đến quá trình sản xuất ở trạng thái ổn định để đảm bảo hiệu suất ổn định. Chúng tôi thiết kế các quy trình của mình để tạo ra kết quả mong muốn, theo dõi những kết quả đó và sử dụng những gì chúng tôi học được để thường xuyên tinh chỉnh các quy trình của mình như một phần trong cam kết cải tiến quy trình và hiệu quả liên tục.

Nhiều khách hàng đã gắn bó với chúng tôi từ 5-8 năm trở lên. Năm này qua năm khác, họ không hề gặp phải tình trạng giao hàng trễ và không bị trả lại.

Principles of Our Work

1. We aim to support informed decisions, not to give recommendations
2. Difficult vẽ sâu are a critical starting point for our products
3. When it comes to understanding research, different target groups may have
4. similar problems
5. No product without feedback and user testing!
6. We use a layered presentation approach: the “1:3:25 principle”

Experience

Process Managment
Assembly capability
FMEA
APQP&CP

Fonders

Shawn

Founder, Sales Manager

In 2014, Shawn founded Balford, a global auto parts company headquartered in Huzhou China, He served as the CEO of Balford during 2014 up to now,  Under his leadership, Balford products sell well all over the world.

Shawn@balford.net

tel. 0086-572-8831166

Ngọc Liên Bác
Ngọc Liên Bác

Yu Lianbo

Founder, Engineer

20+ year stamping molding and tooling expert, detail driven, process champion.

18868957@qq.com

tel. 0086-18261609866

our certification

Balford Business License
Balford Business License

Industry and Commerce Bureau

Balford Trademark
Balford Trademark

Trademark Office

Balford Iso9001
Balford Iso9001

QA international

bosch
bosch

BOSCH

magna
magna

MAGNA

continental
continental

CONTINENTAL