Vỏ máy biến áp thu nhỏ

Vỏ máy biến áp thu nhỏ 1. Vỏ máy biến áp thu nhỏ là bộ phận dập. Đó là quy trình sản xuất tấm thép Silicon cuộn, đột, dập. 2. Ứng dụng: Máy biến áp thu nhỏ, Cọc sạc xe, đồng hồ đo điện gia dụng, biến đổi lưới điện và giám sát trạm gốc 5G 3. Vật liệu dập: Tấm thép silicon 4. Bề mặt hoàn thiện: sạch 5. Kích thước: Đường kính ngoài…