Bìa cuối

bìa cuối

1. Nắp cuối là một vẽ sâu phần. Đó là quy trình sản xuất tấm cuộn cán nguội, đột dập, kéo sâu và vát mép cnc.

2. Ứng dụng: vỏ động cơ, ống động cơ,

3. Vật liệu dập: dc01

4. Bề mặt hoàn thiện: mạ kẽm

5. Dimensions: the dimensions can be customized according to your requirements. If you have similar parts, please contact me. (shawn@xies7.sg-host.com)