Buồng kim loại

Buồng kim loại

1. Buồng kim loại là một vẽ sâu phần. Đó là quy trình sản xuất tấm cuộn cán nguội, đột dập, kéo sâu và vát mép cnc.

2. Ứng dụng: vỏ bơm nhiên liệu, buồng cảm biến, cảm biến oxy, buồng oxy được hút sâu

3. Vật liệu dập: dc01

4. Bề mặt hoàn thiện: mạ kẽm

5. Dimensions: the dimensions can be customized according to your requirements. If you have similar parts, please contact me. (shawn@xies7.sg-host.com)