Vỏ động cơ Dc

vỏ động cơ dc

1. Vỏ động cơ dc là một vẽ sâu phần. Đó là quy trình sản xuất tấm cuộn cán nguội, đột dập, đục lỗ, kéo sâu và cắt tỉa.

2. Ứng dụng: Vỏ động cơ chổi than, Vỏ động cơ không chổi than, Động cơ DC, Động cơ ô tô

3. Vật liệu dập: dc01

4. Bề mặt hoàn thiện: mạ kẽm

5. Dimensions: the dimensions can be customized according to your requirements. If you have similar parts, please contact me. (shawn@xies7.sg-host.com)