Nguồn cho tấm làm mát bằng đồng bán dẫn ô tô

Nguồn cho tấm làm mát bằng đồng bán dẫn ô tô

1. Tấm làm mát bằng đồng cung cấp năng lượng cho chất bán dẫn ô tô là một dập phần. Đó là quy trình sản xuất tấm đồng, đột dập, đột dập, đột dập.

2. Ứng dụng: Chất bán dẫn ô tô, mô-đun igbt, Quang điện, thang máy

3. Vật liệu dập: đồng

4. Bề mặt hoàn thiện: Mạ Niken Sulfamate

5. Dimensions:104*38*3mm. In addition, the dimensions can be customized according to your requirements. If you have similar parts, please contact me. (shawn@xies7.sg-host.com)