Giá đỡ nối đất

Giá đỡ nối đất

1. Giá đỡ nối đất là một dập phần. Đó là quy trình sản xuất tấm thép không gỉ dạng cuộn, đột dập, đột dập.

2. Ứng dụng: Kẹp nối đất

3. Vật liệu dập: thép không gỉ

4. Bề mặt hoàn thiện: sạch sẽ

5. Dimensions: 14mm. In addition, the dimensions can be customized according to your requirements. If you have similar parts, please contact me. (shawn@xies7.sg-host.com)