Lá chắn bảo vệ bên trong

Lá chắn bảo vệ bên trong

1. Tấm chắn bảo vệ bên trong là một vẽ sâu phần. Đó là quy trình sản xuất tấm thép không gỉ, đột dập, dập sâu và vát mép cnc.

2. Ứng dụng: Cảm biến oxy, tấm chắn bảo vệ

3. Vật liệu dập: thép không gỉ 304

4. Bề mặt hoàn thiện: sạch sẽ

5. Dimensions: Outer diameter 14, height 17.6. In addition, the dimensions can be customized according to your requirements. If you have similar parts, please contact me. (shawn@xies7.sg-host.com)