Nắp cuối ống vuông

Nắp đầu ống vuông

1. Nắp đầu ống vuông là một dập phần. Đó là quy trình sản xuất tấm thép không gỉ cuộn, đột dập, cắt tỉa.

2. Ứng dụng: Ống vuông, ống dẫn nhiên liệu và ống dẫn cng

3. Vật liệu dập: thép không gỉ

4. Bề mặt hoàn thiện: sạch sẽ

5. Dimensions: 15*6*1mm. In addition, the dimensions can be customized according to your requirements. If you have similar parts, please contact me. (shawn@xies7.sg-host.com)