Thân đóng dấu

THÂN DỪNG

1. THÂN TEM là một dập phần. Đó là quy trình sản xuất tấm cuộn cán nguội, đột dập, cuộn.

2. Ứng dụng: motor ghế, motor cửa sổ trời

3. Vật liệu dập: dc01

4. Bề mặt hoàn thiện: mạ kẽm

5. Dimensions: the dimensions can be customized according to your requirements. If you have similar parts, please contact me. (shawn@xies7.sg-host.com)