Điện thoại

0086-13588462222

Địa chỉ

Xiaoshengqiao, Baifudou, Xinan, Deqing, Hồ Châu, Trung Quốc

E-mail

shawn@xies7.sg-host.com

Người liên hệ

Shawn

Giờ mở cửa

Thứ hai ……………. 10 giờ sáng – 8 giờ tối
Thứ ba ……………. 10 giờ sáng – 8 giờ tối
Thứ Tư ………. 10 giờ sáng – 8 giờ tối
Thứ Năm ………….. 10 giờ sáng – 8 giờ tối
Thứ Sáu ………….. 10 giờ sáng – 8 giờ tối
Thứ bảy ……… Đóng cửa
Chủ Nhật ………… Đóng cửa

Hướng


Nhập “Công ty TNHH Cơ điện tử Chiết Giang Balford” trong điều hướng

Mâu liên hệ

Gửi tin nhắn