Máy pha cà phê đáy thép

Hướng dẫn thiết kế dập sâu

Các nhà sản xuất bộ phận dập thường có nhu cầu gia công các sản phẩm dập mới. Lúc này, họ cần sử dụng khuôn mới. Khuôn mẫu của một số doanh nghiệp tự sản xuất và sử dụng, chẳng hạn như Chiết Giang Yiwei Precision. Tất cả các khuôn được phát triển, thiết kế và sản xuất độc lập. Một số Doanh nghiệp có nhu cầu sản xuất thông qua nhà máy sản xuất khuôn mẫu. Nắm vững các thao tác quan trọng trước khi sử dụng…

Đọc bài viết