Vỏ điều chỉnh áp suất nhiên liệu

Dung sai tiêu chuẩn cho các bộ phận được dán tem vào năm 2022

Dung sai tiêu chuẩn cho các bộ phận được dán tem “GB/T13914-2002 Dung sai kích thước của bộ phận dập” chỉ định dung sai kích thước của các bộ phận dập. Dung sai kích thước được quy định riêng cho dập phẳng và dập định hình. Giá trị dung sai kích thước của các bộ phận dập có liên quan đến hai chiều là kích thước bộ phận dập và độ dày tấm, mặt khác, nó là…

Đọc bài viết