Tiêu chuẩn kỹ thuật của quy trình sản xuất khuôn dập

Chìa khóa của công nghệ dập là sự phân bố quy trình sản xuất và lựa chọn các thông số chính khác nhau. Balford - đã tham gia vào lĩnh vực xử lý các bộ phận dập theo yêu cầu trong hơn 10 năm và đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Qua nhiều năm tổng hợp, chúng tôi đã rút ra được các tiêu chuẩn kỹ thuật và…

Đọc bài viết