Hệ thống phun metanol Thân van điện từ

Các bộ phận uốn, bộ phận đục lỗ, bộ phận vẽ giới thiệu quy trình dập

Các bộ phận uốn, các bộ phận đột, các bộ phận vẽ Giới thiệu quy trình dập các bộ phận Nguyên tắc hình thành các bộ phận dập: Dập là quá trình tạo hình các phôi (bộ phận dập) có hình dạng và kích thước theo yêu cầu bằng cách tác dụng ngoại lực lên các tấm, dải, ống và biên dạng, v.v. phương tiện ép và khuôn làm cho chúng biến dạng dẻo hoặc tách rời. phương pháp.…

Đọc bài viết