Thân van điện từ tùy chỉnh

phương pháp dập chuyển thiết kế từng bước

Dập khuôn lũy tiến Dập khuôn lũy tiến là một phương pháp dập tuần tự. Nó có một số trạm và mỗi giai đoạn được giao một chức năng. Có các giai đoạn liên tiếp để cắt, uốn và đục lỗ. Sau khi tấm kim loại trải qua tất cả các trình tự, nó sẽ có hình dạng và kích thước như mong muốn. Dập liên tục phù hợp cho sản xuất lớn…

Đọc bài viết