cơ thể kim loại

Thân kim loại 1. Thân kim loại là phần vẽ sâu. Đó là quy trình sản xuất tấm cuộn bằng đồng thau, đột dập, đục lỗ, vẽ sâu và vát mép cnc. 2. Ứng dụng: cảm biến nhiệt độ nước làm mát, phích cắm cảm biến nhiệt độ nước làm mát, thân kim loại, vỏ 3. Vật liệu dập: đồng thau 4. Bề mặt hoàn thiện: Thụ động ngâm 5. Kích thước: Đường kính ngoài 18, cao 27mm. TRONG…

Vỏ cảm biến nhiệt độ nước làm mát Ford 5.8

Ford 5.8 Vỏ cảm biến nhiệt độ làm mát 1. Vỏ cảm biến nhiệt độ làm mát Ford 5.8 là một bộ phận vẽ sâu bằng đồng thau. Nó là một loại quy trình sản xuất của tấm đồng cuộn, xả, đấm, vẽ sâu, chamfering CNC. 2. Ứng dụng: Van điện từ giá đỡ 3. Vật liệu dập: Đồng thau 4. Bề mặt hoàn thiện: Acid-tẩy thụ động 5. Kích thước: đường kính ngoài 18, bên trong......

Nhà ở cảm biến nhiệt độ làm mát

Vỏ cảm biến nhiệt độ làm mát 1. Vỏ cảm biến nhiệt độ làm mát là một bộ phận vẽ sâu bằng đồng thau. Nó là một quá trình sản xuất cho cuộn đồng thau, xả, đấm, vẽ và vẽ sâu. 2. Ứng dụng: nước/chất làm mát/dầu/cảm biến nhiệt độ nhiên liệu/cảm biến 3. Vật liệu dập: Đồng thau 4. Bề mặt hoàn thiện: Acid-tẩy thụ động 5. Kích thước: Bên ngoài...

Nhà ở cảm biến nhiệt độ nước

Cảm biến nhiệt độ nước Brass Shell 1. Vỏ cảm biến nhiệt độ nước là một bộ phận vẽ sâu bằng đồng thau. Nó là một quá trình sản xuất cho cuộn đồng thau, xả, đấm, vẽ và vẽ sâu. 2. Ứng dụng: Cảm biến nhiệt độ nước/chất làm mát/dầu/nhiên liệu 3. Vật liệu dập: Đồng thau 4. Bề mặt hoàn thiện: Acid-tẩy thụ động 5. Kích thước: đường kính ngoài......