tấm đế đồng mô-đun igbt

tấm đế đồng mô-đun igbt 1. Tấm đế đồng mô-đun igbt là một bộ phận dập. Đó là quy trình sản xuất tấm đồng, đột dập, đột dập, đột dập. 2. Ứng dụng: Chất bán dẫn ô tô, mô-đun igbt, Quang điện, thang máy 3. Vật liệu dập: đồng 4. Bề mặt hoàn thiện: Mạ Niken Sulfamate 5. Kích thước: 122 * 62 * 3mm. Ngoài ra, kích thước có thể được tùy chỉnh…