DỪNG KIM LOẠI CHÍNH XÁC

PRECISION METAL STAMPING 1. The PRECISION METAL STAMPING is a stamping part. It is a cold-rolled sheet coil, blanking, punching manufacturing process. 2. Application: clamp, automobile 3. Stamping material: dc01 4. Surface finish: zinc plating 5. Dimensions:  the dimensions can be customized according to your requirements. If you have similar parts, please contact me. (shawn@xies7.sg-host.com)

ĐỆM GẮN động cơ

ĐẾ GẮN động cơ 1. ĐẾ GẮN động cơ là một bộ phận dập. Đó là quy trình sản xuất tấm cuộn cán nguội, đột dập và hàn. 2. Ứng dụng: khung Van điện từ, khung động cơ 3. Vật liệu dập: dc01 4. Hoàn thiện bề mặt: điện di 5. Kích thước: kích thước có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của bạn. Nếu bạn có những phần tương tự,…