Tấm đế đồng của mô-đun bán dẫn điện

Tấm đế đồng của Mô-đun bán dẫn điện 1. Tấm đế đồng của Mô-đun bán dẫn điện là một bộ phận dập. Đó là quy trình sản xuất cuộn tấm đồng, đột dập, đột dập, đột dập và đột dập. 2. Ứng dụng: Mô-đun bán dẫn điện để hỗ trợ điện áp thấp hơn 3. Vật liệu dập: đồng 4. Bề mặt hoàn thiện: Mạ Niken Sulfamate 5. Kích thước: 62 * 122 * 3 mm. TRONG…