vòng kết nối

vòng kết nối 1. Vòng kết nối là phần vẽ sâu. Đó là quy trình sản xuất cuộn tấm Invar, đột dập, dập sâu. 2. Ứng dụng: Linh kiện Bộ lọc Cộng hưởng Bộ khuếch đại, vòng kim loại được vẽ sâu, Cột Cộng hưởng, Thanh cộng hưởng 3. Vật liệu dập: Invar 36, 4J36 4. Bề mặt hoàn thiện: mạ bạc 5. Kích thước: kích thước có thể được tùy chỉnh…