Cảm biến nhiệt độ nước cho Peugeot Citroen

Bộ cảm biến nhiệt độ nước Peugeot Citroen 1. Phích cắm cảm biến này là một phần dập bằng đồng thau. Nó là một loại cuộn đồng, quá trình sản xuất cho ăn, đấm, vẽ, vẽ sâu và quay. 2. Ứng dụng: Peugeot, Citroen, cảm biến nhiệt độ nước, bộ điều nhiệt 3. Vật liệu dập: Cuộn dây đồng thau 4. Kết thúc bề mặt: Làm sạch 5. Kích thước: OD 25.5 ID