Ống bù âm lượng

Ống bù âm lượng 1. Ống bù âm lượng là một bộ phận được dập. Đó là một ống thép không gỉ 304, quá trình sản xuất cắt, đầu, hàn, đánh bóng và vát cnc. 2. Ứng dụng: mở cửa, đóng cửa 3. Chất liệu dập: ống thép không gỉ 4. Bề mặt hoàn thiện: sạch 5. Kích thước: Đường kính ngoài 10 mm, đường kính trong 8 mm, cao 107,5. TRONG…